Ciąża po In-Vitro

OfertaPołożnictwo

Ciąża po In-Vitro

W przeciwieństwie do ciąży po zapłodnieniu naturalnym, ciąża po in-vitro charakteryzuje się nieco odmiennym postępowaniem. Przede wszystkim przebieg ciąży po in-vitro ze względu na większą ilość powikłań, które mogą się w jej przebiegu pojawić wymaga szczególnej uwagi. Ze względu na specyfikę zapłodnienia i implantacji, wiele powikłań ciążowych (poród przedwczesny, nadciśnienie ciążowe, zaburzenie wzrastania płodu) występuje częściej.

Bardzo ważny jest również przebieg samego leczenia niepłodności. Nieco inne problemy mamy w sytuacji gdy do ciąży doszło po świeżym transferze zarodka, a inne gdy mamy transfer na cyklu sztucznym.

Nie można również zapomnieć o czynnikach rodzicielskich. Niepłodność rodziców, która bardzo często związana jest z ich zaawansowanym wiekiem, sama w sobie stanowi czynnik ryzyka powikłań ciążowych.

Ostatnim elementem specyficznym dla ciąży po in-vitro jest większy odsetek ciąż wielopłodowych co niesie ze sobą specyficzne powikłania.

Na koniec warto zaznaczyć, że na obecnym stanie wiedzy, brak dowodów by rodzaj zapłodnienia również In-Vitro, niósł ze sobą większe ryzyko wad genetycznych i nieprawidłowości w budowie anatomicznej dziecka.

 

Cennik

Wizyta lekarska z USG 300 zł
Wizyta lekarska z USG referencyjne w ciąży (11 – 14 tyg. 18 – 22 tyg. 28 – 32 tyg.) 300 zł
Test oceny wolnego DNA płodu (Nifty plus) 2 200 zł